Kogenud instruktorid organiseerivad ja korraldavad 9mm relvade kasutamiseks regulaarselt praktilisi ja teoreetilisi koolitusi ja treeninguid. Treeningud viiakse läbi koostöös juristide, turvainstruktorite ja esmaabiinstruktoritega, et teha selgeks erinevad relvaga seotud enesekaitseaspektid, esmaabi toimingud ning ettevalmistus relvaeksamiks Politseis, et saada relvaluba. Õpetatakse turvalisi relva käsitlemise tehnikaid ja seda mida teha kui relv tõrgub, on probleem laskemoonaga jne – see on sinu turvalisuse ja vabaduse garantii!

Me soovitame harjutada oma isikliku relvaga, et seda paremini tundma õppida, võttes arvesse erinevaid tekkida võivaid tõrkeid nagu viitlask, kestatõrge vms.! Isik kellel pole sellist praktilist kogemust, ei suuda relvaga ohuolukorras adekvaatselt ümber käia!

Individuaaltreeninguid relvaomanikele võimaldame tööpäeviti peale kella 18:00. Treeningud peavad olema meie instruktoritega eelnevalt kokku lepitud. Laskemoona ja vajalikku varustust on võimalik saada kohapealt. Registreerimiseks ja detailse informatsiooni saamiseks individuaaltreeningute kohta helistage palun telefonil +372 6000750 või saatke e-mail: info@9mm.ee.

Grupi koolitusi relvaeksamiks Politseis korraldame regulaarselt (sõltub grupi täituvusest).