9ММ lasketiir asub Tallinna kesklinnas, aadressil Tatari tn. 58. Meil on neli laskerada pikkusega 25m ja samuti on võimalik kasutada kogu laskeradade pinda treeningute ja püstoli laskevõistluste korraldamiseks. Lasketiirus lubame kasutada poolautomaatseid vintpüsse kaliibris max 7.62×39 ja poolautomatseid püstoleid ning revolvreid kaliibris max .454 Casull. Ise valmistatud või mitteturvalises seisundis relvasid (katkine relv, paigaldatud ebasobilik osa, jms.) kasutada on keelatud!

Lasketiirus on olemas kõik treeningute ja laskevõistluste korraldamiseks vajalik inventar. Märklehed ja kleebised on võimalik osta kohapeal juhul kui eelnevalt leppida sellest kokku instruktoritega.

Praegu meie instruktorid ei asu lasketiirus lahtiolekuaegadel. Kõik üritused tuleb eelnevalt broneerida telefonil +372 6000750 või e-posti kaudu: info@9mm.ee.

9ММ Laskeinstruktorid:
Andrei Fedorov
Jevgeni Travin
Sergei Sinjagin
Aleksandr Sinjagin

Samuti on võimalik kutsuda teisi instruktoreid juhul kui nendel on kehtiv laskeinstruktori litsents ja on lubatud meie lasketiirus töötada 9MM juhatuse poolt.