Grupikoolitus relvaloa taotlejatele

Programm sisaldab:

  • Eesti relvaseadus – terminid ja peamised seaduse paragrahvid
  • Relvastatud enesekaitse teooria – põhialused ja teadmised
  • Relvaehitus – tüübid, erinevused, otstarbed
  • Laskemoon – tüübid, kaliibrid, ümberlaadimistehnikad ja komponendid
  • Praktika – relva käsitlemine, lahti võtmine ja kokku panemine, märki laskmine

Koolitus lõppeb eksamiga, kasutades sarnaseid küsimusi ja formaati nagu Politseis. Saadud teadmised võimaldavad edukalt sooritada Politseis teoreetiline ja praktiline relvaloa eksam, mis sisaldab turvalist relva käsitlemist ja täpsuslaskmist 25 meetri pealt.

Koolituse hind ühele inimesele: 320,00 EUR.

Teoreetilise koolituse kestus on 10 tundi ja lisaks 3 tundi praktikat. Koolituse hinna sisse on arvestatud ka 100 padrunit.

Relvaloakoolitus individuaalõppes korraldatakse individuaalse grafiku alusel. Individuaalse koolituse hind on 350,00 EUR.