International Practical Shooting Confederation – IPSC – On rahvusvaheline praktilise laskmise laskespordiorganisatsioon mis tegutseb rohkem kui 90 riigis (regioonis). Laskesportlase litsentsi annab välja Eesti Praktikal Laskmise Ühing. Litsentsi saamiseks on vaja läbida koolitus, teooria- ja praktiline eksam. Meie koolitusprogramm annab teile vajalikud teadmised ja oskused praktilisest laskmisest ning koolituse läbimise tulemusena saate te turvalise laskuri litsentsi. Laskeülesannete käigus tuleb teatud ajaga ning padrunitearvuga läbida erinevaid distantse, lastes erinevaid sihtmärke. Võidab kõige kiirem, osavam ning täpseim laskur. Kursuselt saate hindamatud kogemused, mis viivad teid tavalisest relvakandjast palju professionaalsemale tasemele!

Kursus annab teile õiguse taotleda turvalise laskuri litsentsi ning saate www.ipsc.ee kodulehelt valida omale Laskespordiklubi.

Programm:

I päev
Teooria
– Seadusandlus
– Practical-võistluste ülesehitus ja sellel osalemine
– Practicali ajalugu, põhimõtted ning Reeglid
– Turvalisuse nõuded
– Rajakäsklused
– Põhitehnikad
– Relvad ja varustus
– Practicali vahendid
– Tulemusarvestus
– Padrunite ümberlaadimine

Kodutöö: Test mis koosneb 100 küsimusest vastused leiate  IPSC reeglistikust (Inglise keeles)

II päev
Teooria eksam.

Praktika (laadimata relvaga)
– Relva käsitsemine
– Laskeasendid
– Tõrgete kõrvaldamine
– Taktika

Praktiline laskmine
– Erinevad laskeharjutused (L1 Võistlus)

Kursuse hind: 125 EUR. Lisainfo tel. 6000750 või e-maili teel info@9mm.ee

Registreeri koolitusele